Direct Contact

Social Media – Succeed

Succeed

Voor Succeed hebben we een gecombineerde aanpak gehanteerd, waarbij we zowel organische groei hebben nagestreefd als betaalde advertenties hebben ingezet via diverse kanalen. Door organisch te groeien hebben we de betrokkenheid en interactie met de doelgroep vergroot, terwijl betaalde advertenties ons in staat stelden om een bredere en gerichtere zichtbaarheid te realiseren. Deze tweeledige strategie heeft bijgedragen aan het succes van Succeed door een grotere naamsbekendheid en het aantrekken van nieuwe klanten.

Een greep van onze werkzaamheden voor Succeed:

  • Inventarisatie doelgroep
  • Ontwikkeling van verschillende feed posts
  • Ontwikkeling van verschillende advertenties
  • Betaalde advertenties monitoren, optimaliseren en waar nodig opschalen
  • Optimaliseren o.b.v. meetbare resultaten
Algemene voorwaarden • Copyright 2023 • Optimise marketing • info@optimisemarketing.nl