Direct Contact

Social Media – &Amsterdam

&Amsterdam

Voor &Amsterdam hebben we op basis van strategische gesprekken een gedetailleerde contentkalender opgesteld om organisch meer zichtbaarheid te genereren en het merk herkenbaar te maken. Daarnaast hebben we een grondige doelgroepanalyse uitgevoerd, inclusief het creëren van persona’s, om optimaal in te spelen op de behoeften van potentiële geïnteresseerden en hen effectief te bereiken.

Een greep uit de werkzaamheden voor &Amsterdam

  • Inventarisatie doelgroep incl. ontwikkeling persona’s
  • Concurrentieanalyse
  • Opzet strategische contentplanning
  • Ontwikkeling feed posts
  • Meetbare resultaten door maandelijkse rapportages
Algemene voorwaarden • Copyright 2023 • Optimise marketing • info@optimisemarketing.nl